KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Téma: Optimalizace geometrie válcového zásobníku (sila) z hlediska hmotnosti

Konzultant: Lukas Gödrich, Doosan Lentjes Czech s.r.o.

Vedoucí DP: bude stanoven po dohodě

Zadání:
Předmětem této práce je válcový zásobník s kuželovitou výsypkou podepřený na podpůrné ocelové konstrukci. Prvním úkolem této diplomové práce je seznámení se s normami pro zatížení a návrh válcových zásobníků. Hlavním cílem práce je vytvoření parametrické studie, jejíchž výstupem bude hodnota optimálního poměru výšky a průměru válce sila z hlediska minimální hmotnosti.
Podpůrná ocelová konstrukce sila zajišťuje dostatečnou podjezdovou výšku pod výsypkou sila. Tím je umožněn průjezd nákladních vozidel pro vyprazdňování sila. Vzdálenost mezi nejnižším bodem výsypky sila a pojezdovou plochou na úrovni základů sila je 8 m. Velikost průjezdového profilu: šířka 4,25 m, výška 6 m. Podpůrná ocelová konstrukce je obalena fasádou. Součástí ocelové konstrukce je pochozí plošina na úrovni cca. +6,5 m. Střecha sila je také uvažována jako pochozí. Užitné zatížení plošiny i střechy sila je uvažováno hodnotou 3,5 kN/m2. Silo je určeno ke skladování popílku s maximální objemovou hmotností 14 kN/m3. Maximální teplota náplně je 160°C. Tělo zásobníku je tepelně izolované. Dno zásobníku je provzdušňované. Úhel pláště výsypky svíraný s vodorovnou rovinou je 70°.
Silo je vystaveno povětrnostním vlivům. Pro zatížení větrem uvažujte základní rychlost větru vb,0=25 m/s a kategorii terénu III. Pro zatížení sněhem uvažujte charakteristickou hodnotu zatížení sk=1,0 kN/m2. Silo se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, zatížení seizmickými účinky tudíž není nutné uvažovat.
Vypracujte parametrické studie zkoumající výslednou hmotnost vlastního sila a podpůrné ocelové konstrukce v závislosti na poměru průměru a výšky sila. Minimální průměr sila uvažujte 3 m.   Tyto parametrické studie proveďte pro požadované objemy náplně zásobníku: 100 m3, 250 m3 a 400 m3.

Pozn.: Konkrétní rozsah zadání je možné rozšířit/zúžit dle dohody s vedoucím práce.
Více informací o diplomové práci za podpory NFF najdete zde.


Uveřejněno

v

,

od

Značky: