KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vyberte si jedno z témat diplomové práce podpořené Nadací Františka Faltuse a získejte stipendium ve výši až 3 x 4 000 Kč a možnost konzultovat svojí práci s odborníkem z praxe.

Témata:
ALLCONS Industry s.r.o.
Patrový ocelový balkon
Kouřovod-odsíření v elektrárně Mělník I.
Hradící systém vodní elektrárny
Ocelový komín
ACC-Vzduchový chladič horké páry


Doosan Lentjes Czech s.r.o.
Návrh budovy pro vysoušení sádrovce
Návrh reaktoru včetně podpůrné ocelové konstrukce
Optimalizace geometrie válcového zásobníku (sila) z hlediska hmotnosti

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Analýza ocelové konstrukce mostního provizoria s ohledem na únavové namáhání

MCE Slaný s.r.o.
Rozšíření výrobní haly – dělící centrum
Rozšíření výrobní haly – prodloužení lodí


VH Steel and Construction, s.r.o.
Numerická analýza modelování středního dílu trubkového dopravníku


Uveřejněno

v

od

Značky: