KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vyberte si jedno z témat diplomové práce podpořené Nadací Františka Faltuse a získejte stipendium ve výši až 3 x 4 000 Kč a možnost konzultovat svojí práci s odborníkem z praxe.

Témata:
ALLCONS Industry s.r.o.
Patrový ocelový balkon
Kouřovod-odsíření v elektrárně Mělník I.
Hradící systém vodní elektrárny
Ocelový komín
ACC-Vzduchový chladič horké páry


Doosan Lentjes Czech s.r.o.
Návrh budovy pro vysoušení sádrovce
Návrh reaktoru včetně podpůrné ocelové konstrukce
Optimalizace geometrie válcového zásobníku (sila) z hlediska hmotnosti

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Analýza ocelové konstrukce mostního provizoria s ohledem na únavové namáhání

Konstat s.r.o.
Část odprašovacího potrubí v ocelárně (diplomová práce)
Sila pro skladování a expedici prachu z odprášení a jeho podpůrná konstrukce
Otočný segment jezu (diplomová práce)
Rozhledna (diplomová práce)
Zázemí pro kapitána přístavu (diplomová práce)
Vnitřní výběh pro zvířata v zoo (diplomová práce + bakalářská práce)
Zastřešení atria kancelářské budovy (diplomová práce)
Parkovací dům (diplomová práce)
Parkovací dům (bakalářská práce)
Konverze vodojemu (diplomová práce)
Zastřešení nádvoří zámku (bakalářská práce)


MCE Slaný s.r.o.
Rozšíření výrobní haly – dělící centrum
Rozšíření výrobní haly – prodloužení lodí


VH Steel and Construction, s.r.o.
Numerická analýza modelování středního dílu trubkového dopravníku


Uveřejněno

v

od

Značky: