KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Nejlepší práce s tématem ocelových konstrukcí v rámci Projektu 2 (bakalářské studium, specializace C) a dále pak nejlepší práce s tématem ocelových konstrukcí v Projektu K (bakalářské studium, specializace K) bude odměněna finanční cenou 5000 Kč a druhá nejlepší práce cenou 3000 Kč. Vítězné práce vybere komise, ve které budou zastoupeni zástupci NFF a dárci NFF (Nadace Františka Faltuse).

Dále, je vyhlášena cena Metrostavu. Zde budou odměněny 3 nejlepší práce z projektu 2 oboru C a 3 nejlepší práce z projektu K.

Termín pro odevzdání projektu ve formátu PDF (musí obsahovat statický výpočet hlavních prvků nosné konstrukce, dispoziční výkresy a vybrané detaily) je 15.12. v 18:00. PDF zašlete mailem prof. Ryjáčkovi (pavel.ryjacek@fsv.cvut.cz). Zasedání komise proběhne 19.12. od 8:30 v místnosti B-578, kde budou mít studenti prezentaci představující práci na max. 10 min.


Uveřejněno

v

od

Značky: