KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Projekt č.: 2022-1-DE01-KA220-HED-000089750

Navzdory své oblibě v současné architektuře je sklo stále považováno za vysoce specializovaný materiál, který se málokdy vyučuje na technických univerzitách. V oblasti navrhování nosných konstrukcí ve srovnání s běžně používanými materiály, jako je ocel, beton nebo dřevo, je stálé nedostatek podkladů a materiálů pro výuku.

Open GLASSroom sdružuje mezinárodní komunitu expertů v oblasti konstrukcí ze skla při vývoji společného sklářského kurikula orientovaného na budoucnost. Naším cílem je vyvinout otevřené vzdělávací zdroje zaměřené na návrh skleněných konstrukcí, které budou sdílené jako podpora studentů, pedagogů a odborníků z praxe. Zabýváme se základními a nově vznikajícími tématy ve výzkumu a inovacích, uspořádaných do 5 skupin:

· Glass Fundamentals

· Glass Applications

· Glass Codes & Standards

· Glass Sustainability

· Glass Projects & Research

Na projektu se podílí partneři: · TUDresden: Jagoda Cupać, Aline Bergert, Laura Oberender, Lisa Batzdorf, Christina Spirow · TUDelft: Christian Louter, Mauro Overend, James O’Callaghan, Faidra Oikonomopoulou, Telesilla Bristogianni, Anna Maria Koniari, Chris Noteboom · CTU Prague: Martina Eliášová, Zdeněk Sokol · Politecnico di Bari: Francesco Fiorito, Angelica Rota, Francesco Carlucci · Universitat de Girona: Daniel Trias · University of Rijeka: Adriana Bjelanović, Nebojša Buljan


Uveřejněno

v

od

Značky: