Teaching

Courses on Moodle: https://moodle.cvut.cz/

Winter semester:

  • 134OK01 – Ocelové konstrukce 1

Summer semester:

  • 134ODA1 – Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře 1

  • 134SAL + 134SALS – Stainless Steel and Aluminium Structures

  • 134YTSK – Tenkostěnné a spřažené konstrukce

For other courses:

http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/teaching.html go for “teaching”

Textbooks:

Jandera, M., Eliášová, M., Vraný, T.: Ocelové konstrukce 1 – Cvičení, 3. opravené vydání, 2015. (link)

Kožich, M., Feber, N., Jůza, J.: Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře 1 – cvičení, 1. vydání, 2019.  (link)

 

Department of Steel and Timber Structures