Selected peer-reviewed paper (in Czech)

Hána, T.; Vokáč Machalická, K.; Eliášová, M.; Vokáč, M. Výpočet napjatosti ohýbaných nosných prvků z vrstveného skla v závislosti na tuhosti folie PVB a EVA. TZB-info. 2018, 20(10.09.2018), ISSN 1801-4399.
Hána, T.; Eliášová, M.; Vokáč Machalická, K.; Vokáč, M.: Stanovení smykového modulu folií PVB a EVA v závislosti na teplotě a rychlosti zatížení. TZB info. 2018, 20(30.04.2018), ISSN 1801-4399.
Machalická, K.; Sejkot, P.; Eliášová, M.: Nosné konstrukce ze skla a dřeva. Materiály pro stavbu. 2016, XXII (2), 31-35. ISSN 1213-0311.
Pravdová, I.; Eliášová, M.: Příčná a torzní stabilita skleněných nosníků. TZB info. 2016, 18 ISSN 1801-4399.
Machalická, K.; Pravdová, I.; Eliášová, M.: Lepené spoje skleněných konstrukcí namáhané smykem. TZB info. 2016, 18. (2.), ISSN 1801-4399.
Fremr, T.; Eliášová, M.: Analýza chování hybridních nosníků ze skla a ocelí. Stavební obzor. 2014, 23(9-10), 115-119. ISSN 1805-2576.
Eliášová, M.; Netušil, M.; Bouška, P.; Vokáč, M.; Špaček, M.: Vužití jednovrstvého tepelně tvrzeného skla na protihlukové stěny. Konstrukce. 2014, (1), 50-54. ISSN 1213-8762.
Eliášová, M.: Navrhování konstrukcí ze skla podle evropských norem. Konstrukce. 2012, 11(6), 85-91. ISSN 1213-8762.
Machalická, K.; Eliášová, M.: Lepené spoje pro nosné konstrukce ze skla. Konstrukce. 2012, 11(4), 48-54. ISSN 1213-8762.
Machalická, K.; Eliášová, M.; Netušil, M.: Smykem namáhané lepené spoje konstrukcí ze skla. Stavební obzor. 2011, 20(10), 297-301. ISSN 1210-4027.
Eliášová, M.: Navrhování tlačených prvků ze skla. Konstrukce. 2006, 5(3), 27-28. ISSN 1213-8762.
Eliášová, M.: Navrhování tlačených prvků ze skla. Konstrukce. 2006, 5(3), 27-28. ISSN 1213-8762.
Eliášová, M.; Wald, F.: Pevnost skla v kontaktu. Konstrukce. 2005, 4(1), 23-24. ISSN 1213-8762.