134YNSK – Navrhování skleněných konstrukcí

Obsah přednášek:

 • Výroba plochého skla, materiálové vlastnosti skla, bezpečnostní skla, požárně odolná skla, základy lomové mechaniky
 • Stanovení pevnosti skla, metody zkoušení a klasifikace bezpečnostních skel, zábradelní norma
 • Zásady návrhu nosných skleněných konstrukcí – třídy následků, kombinace zatížení
 • Vrstvená skla zatížená kolmo k rovině – ČSN EN 16612, návrhové modely, výpočet napětí
 • Řešení stability konstrukčních prvků ze skla namáhaných tlakem a ohybem, kombinace namáhání
 • Evropská norma pro navrhování skleněných konstrukcí
 • Porušení teplotním šokem, realizace skleněných konstrukcí
 • Návrh markýzi z bezpečnostního vrstveného skla
 • Návrh a posouzení tabule pochozího skla v muzeu – ruční výpočet
 • Návrh a posouzení tabule pochozího skla v muzeu pomocí numerického modelu
 • Návrh a posouzení izolačního dvojskla – ruční výpočet
 • Návrh a posouzení izolačního dvojskla pomocí numerického modelu
 • Laboratoř – měření napětí u tepelně tvrzených skel