134YNKS – Nosné konstrukce ze skla

Obsah přednášek:

 • Historie a výroba skla
 • Druhy skla, výhody a nevýhody
 • Základy navrhování, zatížení – sloupy a jiné prvky namáhané tlakem
 • Nosníky, výztužná žebra skleněných fasád – prvky namáhané ohybem
 • Návrh deskových prvků – zábradlí, schodiště; skleněné panely za studena ohýbané
 • Šroubované spoje, lepené spoje – výhody x nevýhody
 • Výztužné systémy skleněných fasád; ukázky realizací nosných konstrukcí ze skla
 • Návrh a posouzení zábradlí z vrstveného skla
 • Posouzení skleněného sloupu na tlak včetně nehodové situace
 • Návrh a posouzení skleněného výztužného žebra fasády
 • Posouzení pochozí skleněné desky
 • Návrh hybridního nosníku ze skla a oceli
 • Porušení teplotním šokem, vady a chyby při montáži