134NNKO – Navrhování nosných konstrukcí – ocel

Obsah přednášek:

 • Úvod, historie, významné stavby, výroba oceli
 • Struktura a vlastnosti ocelí, druhy ocelí
 • Výroba a montáž OK, zatížení
 • Tlačené a tažené pruty, vzpěrný tlak
 • Klasifikace průřezů, ohýbané nosníky
 • Příhradové nosníky, kombinace namáhání
 • Šroubované spoje
 • Svařované spoje
 • Spřažené ocelobetonové nosníky
 • Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi a požáru
 • Materiálové vlastnosti dřeva
 • Navrhování dřevěných konstrukcí
 • Aktualita, opakování