Nadace Františka Faltuse je zřízena k uctění památky dlouholetého profesora Českého vysokého učení technického v Praze, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí v Československu.

Nadace si klade za cíl podporovat vzdělávání a práce studentů, doktorandů a mladých pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební. Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku dne 8.2.2001 pod identifikačním číslem 26 43 31 41.